5.Ventilācija                    

Ja pirtskrāsni uzskatam par pirts "sirdi", tad ventilācija ir pirts "plaušas". Un tā ir tikpat svarīga kā krāsns.

Bez klasiskās ventilācijas lūkas rekomendējam pērtuvē ierīkot mazu vēdlodziņu, kuru vajadzības gadījumā var atvērt. Tas dauz efektīgāk palīdzēs regulēt gaisa svaigumu un temperatūru.

Klasiski cilvēks guļ ar kājām pret krāsni, kā saka pirtnieki: kājas karstumā, galva vēsumā.

Ventilācijas lodziņu vajadzētu iebūvēt vietā , lai tas būtu tuvāk galvas rajonam.

Cilvēks, guļot uz lāvas pēc pēriena pie pavērta   vēdloga, būs laimīgs sajūtot ieplūstam ziemas svaigo gaisu.

0.līmenis - ventilācijai ir pievērtas vai atvērtas durvis.

1.līmenis - gaiss pienāk no durvju apakšas, kurai ir atstāta sprauga un aiziet prom pa pērtuves ventilācijas lūku pie griestiem pretējā pusē durvīm.

2.līmenis - ir speciālas ventilācijas lūkas pirts stūros zem lāvas no apakšas un augšas, izvietotas pa diognāli, kas nodrošina gaisa apmaiņu.

3.līmenis - vēdlodziņš no pērtuves uz āru, kas atrodās 30 cm virs peramā galvas.

4.līmenis - vēl speciāla gaisa padeves caurule zem pirtskrāsns centra, kas nodrošina svaiga gaisa padevi zem krāsns un pērtuvē.

5.līmenis - ir speciāla caurule ar gaisa padevi kurtuvei no citas telpas, vai labāk no ārpuses, lai netērē skābekli no telpām.

6.līmenis - vietā, kur atrodas peramā galva:

- virs augšējās lāvas pienāk diametrā 100 mm gaisa caurule ar regulējamu padevi ( pie kam gaisa šīberim jāatrodas vairāk uz ārpusi, lai neveidotos kondensāts ) , kas nodrošina elpošanai svaigu gaisu pēršanas laikā. Vēl labāk uz galvas uzliek statīvu apsegtu ar linu dvieli, veidojot galvai atdalītu mazu telpu.

 Tas ir peramajam guļot uz muguras.

- kad peramais guļ uz vēdera kā masāžas galdiem lāvā sejai ir izgriezta atvere un zem augšējās lāvas 200 mm pienāk tāda pati gaisa caurule ,kas nodrošina svaigu gaisu.

7.līmenis - dekoratīvie sienas dēlīši atrodas 25 mm attālumā no pakojuma vates un vienas flīzes augstumā no grīdas ir atvērti. Augšā sprauga starp griestu dēlīšiem ir 2-5 mm, arī griestu dēlīši ir 25 mm attālumā, tas nepieciešams, lai dēlīši ātrāk izžutu pēc mitrās pirts.

8.līmenis - pienākošo gaisu zem krāsns savāc metāla "L veida  tunelis" šķērsgriezumā 40x200 mm no krāsns centra apakšas  aiziet līdz krāsns malai un gar krāsns malu uziet augšā virs akmeņiem,kur ir atvērts.

Šādā veidā tiek sasildīts ienākošais svaigais gaiss un nodrošina to, ka siltais gaiss ir visur, arī uz grīdas.

Lai tas efektīvi strādātu, tai laikā pērtuvē nedrīkst pienākt gaiss no citām vietām, piemēram, 

- no durvju apakšējās spraugas vai

- ventilācijas lūkām zem lāvas

Pirts beigās:

1. iemet malku krāsnī , lai pērtuve labi izžūtu

2. atver logu, izvēdina uz 5-15 min., lai izietu mitrais gaiss

3. paceļ lāvas, ja ir tāda iespēja