3. Tīruma zeme



Melnzemes piegāde

  • Tīruma zeme - zemes virsēja kārta ar smilšaināko sastāvu ( brūnā )
  • Sijāta