HELLO SIA KADIĶI-ARV : 1. Dolomīta atsijas

1. Dolomīta atsijasDolomīta atsijas

Smalkumi, kas paliek pāri pēc dolomīta šķembām, kad tās izsijā, maisījums ar sīkām šķembām, nedaudz satur mālu. Lētākas par šķembām.

Frakcija no 0 līdz 20 mm.

Parasti izmanto ceļa vai laukuma būvei. Noblietējās un veido cietu, betonveidīgu segumu.

Nerekomendē lietot lietus laikā.